Last night I dreamt somebody loved me.

efter två månader sa han att jag inte låter folk lära känna mig och jag svarar ironiskt att där satte han huvudet på spiken. efter några dagars bearbetning kommer jag fram till att han har rätt, men det är lättare att vara oseriös och antyda att det finns ett djup bakom den skeptiska blicken, för så länge ingen kommer för nära kan det inte motbevisas och så länge ingen kommer för nära har jag kontroll.

Kommentera här: